Att tänka på vid investerande – min checklista i 20 punkter

 1. Förstår jag investeringen? – En av de första frågorna jag ställer mig är huruvida jag förstår investeringen eller ej. Viktiga följdfrågor är här; hur tjänar jag pengar? Hur tjänar de andra pengar?
 2. Tycker jag att det är en rolig investering/känner jag för den? – När jag började investera på allvar under förra året hoppade jag i princip på alla investeringar som jag kom över – ett tydligt bristtänk. Idag har jag insett att där finns hundratals, även tusentals, affärer där ute. Det går verkligen att bli rik i vilket område som helst. Därför har jag satt kravet att jag måste verkligen tilltalas av en investering för att jag ska kunna gå in i den.
 3. Passar investeringen in i min övergripande strategi? – Det är superviktigt att se helheten i sin ekonomi. Helt enkelt att ta ett helikopterperspektiv och se hur den aktuella investeringen passar in i den totala portföljen. När jag skriver passar in, tänker jag främst på tidhorisont, risk, avkastning etc.Exempelvis kan en investering med 10% sannolikhet för att gå igenom med chans på 100% avkastning i sig vara väldigt farlig. Men har jag 10st sådana så är investeringen helt plötsligt väldigt lockande (sannolikheten säger att minst 1 kommer att gå igenom och då får man tillbaka alla sina pengar, samt har ytterligare 9st som har chans att gå igenom).
 4. Går investeringen ihop med min värdegrund? – Denna hänger lite ihop med 2 och 3. Eftersom det går att tjäna pengar på allt, även olagliga saker är det viktigt att man bestämmer sig vilken etik och moral man har och följer den så att man kan vara i integritet. Jag undviker t.ex. olagligheter eller vissa MLM-system eftersom de inte går ihop med min värdegrund.
 5. Vilken är investeringens tidshorisont? – Det är framförallt viktigt att fundera över – när går investeringen break-even och när investeringen ger mig en vinst. Det är stor skillnad om jag får tillbaka mina pengar och min vinst imorgon eller om 10 år.
 6. Hur ser ROI:en ut (ev. internräntan)? – Hur ser avkastningen ut i förhållande till insatt kapital, dv vad är den totala avkastningen per år? Detta är viktigt att räkna fram antingen med formeln för ROI eller genom exempelvis internränta.
 7. Vilket förhållande har ROI:en till Risken? – Avkastningen i sig är inte viktig i sig utan den behöver sättas i förhållande till risken. Sedan får man jämföra detta förhållande med andra kända investeringar såsom t.ex. bankränta, spaxar eller hedgefonder.
 8. Hur ser worst-case scenariot ut? – Det är viktigt att man brainstormar och verkligen målar fan på väggen så att man vet hur det kan gå i värsta fall. T.ex. är det stor skillnad om där finns garanti i investeringen, om du bara kan förlora insatsen eller om det till och med kan bli som så att du förlorar mer än själva insatsen.
 9. Hur ser best-case scenariot ut? – Sedan gäller det att inte bara fokusera på worst-case utan faktiskt även räkna på bästa-fallet och försöka tänka sig hur ett sådant kan se ut – det är ju ändå därför man gör investeringen.
 10. Vilka är de 5 största riskerna och vilken är beredskapen? – I samband med att man identifierar worst-case scenario bör man även gå ihenom de största riskerna och bedömma dessa efter sannolikhet och konsekvens (risk = slh * ofördelaktig konsekvens). Sedan får man bedömma om dessa risker ska elimineras, minimeras eller observeras. Går riskerna inte att eliminera eller åtminstone minimera bör investeringen skippas enligt min mening.
 11. Är det en ”öka-tillgång” eller en ”tick-tillgång”? – Samtidigt som man utvärderar huruvida investeringen passar in i ens strategi bör man även för sig själv definiera huruvida man köper tillgången för att den ska öka i värde, ge passiv inkomst eller båda. Vad är syftet med att köpa investeringen helt enkelt? Det är alltid nämligen lättare att bestämma det innan man går in i affären.
 12. Har jag råd med worst-case scenariot/När är gränsen nådd? – En av de viktigaste reglerna när det gäller all ekonomisk aktivitet är att man ska hålla sina förluster så låga som möjligt. Det finns många anledningar till det, inte minst matematiska som visar på att i längden blir du rik på att inte förlora pengar snarare än att göra de stora klippen. Precis som man i aktiehandel kan använda sig av verktyg för att ”cut-your-loss-short and let your profits run”, dvs stopp-loss, bör man på föhand – innan man har blandat in en mängd känslor – bestämma sig för när man överger skeppet och bedömmer investeringen som död.
 13. Är jag beredd att ta fullt ansvar och lära mig läxan om investeringen går fel? – När man investerar så tar man alltid själv beslutet att lägga sin pengar på spel. Därför är det enormt viktigt att veta att det jag gör är mitt eget ansvar och ingen annans – även om det är andra personer som gett mig tips eller rekommendationer. Samtidigt måste man se investerande som ett lärande – desto fler fel man gör desto närmare kommer man om man ser till att lära sig något vid varje misslyckad investering. Tänk på att den genomsnittlige amerikanske miljonären har varit pank 4 gånger.
 14. Vad är det andra ser som inte jag ser? – En av de viktigaste frågorna att ställa sig är vad är det jag har missat? Där finns hundratals människor som också har sett samma investering som du och som förmodligen av en eller annan anledning har tackat nej till samma investering. Vad är det som de har sett som har lett till att de har tagit det beslutet de har? Denna frågan är väldigt bra att ha som startpunkt när man kritiskt ska granska sin investering. Superviktig fråga.
 15. Vad är det jag ser som inte andra ser? – Motsatsen till fråga 14 är denna frågan. När man gör en affär eller t.ex. köper ett företag så måste man göra det med åtanken att jag kan göra något bättre här än de befintliga ägarna. Vilken möjlighet är det du ser som ingen annan ser? Vad är min orättvisa fördel (läs konkurrensfördel)?
 16. Hur mycket av min tid kommer investeringen att ta i anspråk? – Jag är ute efter att skaffa mig investeringar inte fler jobb. Därför är det viktigt att fundera över hur mycket tid denna investering kommer ta i anspråk från mig. Kommer det krävas större/fler insatser än den initiala? Exempel är att köpa fastighet och inte anlita fastighetsskötare – då har man inte skaffat sig en investering utan snarare ett jobb. Egentligen ska man ställa frågan om man har tid att lägga ner den tiden som investeringen kommer att kräva.
 17. Vad kommer jag tycka om investeringen om 24h? – Denna frågan är egentligen en koll för att se att man inte fattar beslut när man är i ett känslomässigt tillstånd. Jag är av uppfattningen att man aldrig bör fatta beslu tnär man är känslomässig – vare sig det är positiva känslor eller negativa känslor. De flesta investeringar kan alltid vänta 24h.
 18. Känner jag någon annan som gjort samma/liknande investering? – Har man en vän så är man rik, har man två så är man miljonär. Referenser som man litar på och som känner en, är helt ovärderliga. Utnyttja ditt nätverk för att se vilka möjlighet som finns och vad du kan lära från den människans misstag – du behöver inte falla i alla hål själv?
 19. Vad finns det för referenser? – Finns det tidigare personer som har gjort samma sak, finns det referenspersoner? Kanske rentav befintliga eller tidigare kunder. Se även punkt 18.
 20. Har jag kapital till investeringen? – Sist men inte minst – har jag råd att fullfölja investeringen i rätt tid och på rätt plats? Jag tycker alltid att svaret på denna frågan skall vara ett ja. Det handlar inte om att säga ”Jag har inte råd” utan jag tycker att man alltid ska fråga sig ”hur kan jag få råd till det?”

Det är superviktigt att man anpassar ovanstående frågor till sin egen strategi och situation. Jag själv har ibland gått ifrån vissa av punkterna för att någon annan fördel har varit väldigt tung. Lycka till med investerandet!

De 5 olika sätten att tjäna pengar

Jag satt tidigare idag och funderade vilka olika sätt det är man egentligen kan tjäna pengar på. Det vill säga att jag bortser här från att människor erhåller kapital i form av gåvor, vinster eller arv. Det som då finns kvar är:

Lönearbete (byte av tid mot pengar)

Det absolut vanligaste sättet de flesta av oss tjänar pengar på. Vi går till ett arbete och byter vår tid mot vår arbetsgivares pengar. Det gäller även för de flesta småföretagare som också byter sin tid mot pengar – dock ofta med en bättre växlingskurs än de flesta anställada.

Även om det går att tjäna mycket pengar genom lönearbete är detta ofta väldigt svårt och kräver en väldigt stor kontinuerlig energiinsats. Detta sätt tenderar även att få följden att desto mer man tjänar, desto mer måste man jobba och desto mindre fritid har man.

 • Krav på ekonomisk intelligens:
  • väldigt låg

 • Fördelar:
  • enkelt,

  • vem som helst kan göra det,

  • alla känner till det, och

  • ingen ifrågasätter det
 • Nackdelar:
  • minimala chanser till ekonomisk frihet
  • minimala chanser till passiv inkomst
  • ingen möjlighet till användning av hävstång

Investeringar i värdepapper och övriga finansiella instrument

Nästa investeringskategori kan man se investeringar i finansiella instrument eller bankernas strukturerade produkter. De flesta som tjänar sina pengar i kategorin lönearbete flyttar, eventuella sparpengar, till denna kategori. Denna kategori består av alla sorters värdepapper såsom aktier, fonder, optioner, warranter och terminer etc.

 • Krav på ekonomisk intelligens:
  • i princip inget vid enkelt sparande i fonder – det bankerna utnyttjar
  • hög vid trading eller professionellt investeranden

 • Fördelar:
  • kan genomföras på alla nivåer från nybörjare till fullfjädrad expert
  • principer för användning av hävstänger (handel med belåning) är inbyggd i många av produkterna
  • (nästan) vem som helst kan göra det,

  • (nästan) alla känner till det, och

  • (nästan) ingen ifrågasätter det
 • Nackdelar
  • Svårt att bedömma marknaden som ”lever ett eget liv”
  • Värde och handlande bestäms mycket av psykologi

  • Ganska svårt att bli ekonomisk fri via trading (90% misslyckas inom 1 år)
  • Ganska svårt att få ett kassaflöde av värdepappersinvesteringar

Investeringar i fastigheter

Den tredje kategorin av investeringar kan man klassa fastighetsinvesteringarna i. Fastighetsinvesteringar kan liksom värdepappersinvesteringar genomföras på många olika sätt – man kan köpa en fastighet för dessa kassaflöde eller man kan köpa den för potentiell värdeökning eller en kombination av båda.

 • Krav på ekonomisk intelligens:medel – man bör kunna ”räkna hem” en investering
 • Fördelar:
  • enkelt att använda hävstång i form av belåning
  • urtypen för ”kassaflödes”-investering
  • om fastigheten ökar i värde kan du öka belåningsgraden och på så sätt få tillbaka din initiala investering utan att behöva skatta för den
  • i stor skala får man ofta skattesubventioner och liknande av offentlig sektor
 • Nackdelar
  • ganska enkelt blir en fastighetsinvestering ett ”lönearbete” om den inte sköts av någon annan

  • begränsat antal objekt att investera
  • kräver stor due diligence

Investeringar i egna tillväxtföretag

Den näst sista kategorin av investeringar som kan hjälpa en tjäna enorma mängder pengar – och sättet, som de flesta av jordens rikaste människor har använt, är att starta och bygga ett eget företag. Skillnaden mellan ett eget tillväxtföretag är att det är inbyggt i affärsidén att företag ska fortsätta expandera och att det ska fungera långt efter att man själv har lämnat det.

Ett eget företag kan utan problem både 100- och 1000-dubblas i värde från starten, samtidigt som det ofta också är det mest riskfyllda projektet eftersom det i genomsnitt kräver flera års hårt och enträget arbete i uppförsbacke samtidigt som 9 av 10 misslyckas. Det är det sättet som jag ser som kan göra en ekonomiskt oberoende på riktigt snabbast.

 • Krav på ekonomisk intelligens:
  • hög- man måste förstå både företagsekonomi samt investeringsperspektiv
 • Fördelar:
  • kan ge enorm utdelning i både kassaflöde och värdeökning
  • flest variabler och parametrar att påverka och skruva på
  • frihet att göra och påverka
  • kan göra en ekonomisk fri inom ett par år

 • Nackdelar
  • det är riskfyllt
  • det kräver stor insats i energi, tid och engagemang

Nätverksmarknadsföring (MLM)

Jag har varit väldigt skeptisk till allt vad nätverksmarknadsföring och MLM heter i över 20 år. Tyvärr gjorde jag det felet de flesta av oss gör – jag kopplade det till pyramidspel och det har vi alla hört är dåligt. När jag dock satt mig in i vad nätverksmarknadsföring egentligen är så kan jag verkligen inte göra annat än att se fördelarna med organisationer som är uppbyggda på det sättet.

En annan av de stora fördelarna som jag ser med MLM är att det är ett av de mest rättvisa systemen som finns samtidigt som man till en låg kostnad kan anamma ett fungerande koncept och bygga upp en egen verksamhet. Det är alltså väldigt lämpligt att börja med om man inte har något kapital men ganska mycket tid initialt.

 • Krav på ekonomisk intelligens:
  • låg
 • Fördelar:
  • I en fungerande organisation kan detta ge kopiösa mängder pengar
  • Ännu bättre definition av passiv inkomst än vad fastighetsinvesteringar är
 • Nackdelar
  • det finns fantastiskt mycket fördomar om mlm och försäljning i Sverige
  • det kräver stor insats i energi, tid

Kom gärna med kommentarer om jag har missat något!

Att tänka på inför köpa fastigheter utomlands

Några saker man kan tänka på när man ska köpa fastighet utomlands, t.ex. i Turkiet:

Byggkvaliteten är väldigt olika
Det är sällan tidsplaner hålls
Det är viktigt att kontrollera avtal
Det finns många mäklare, sällan exklusivitet som vi är vana vid i Sverige
Kontrollera besiktning och byggföretag
Vad händer om bygget ej fortgår?
Kontrollera lagfarten
Priser kan ändras snabbt
Ingår mäklararvode?

Habib Shekhanzai, 19850630, Angered. Medborgare i Sverige